K2 Med logo

Rejestracja Online Pacjentów

Rejestracja Online Pacjentów

Nie trać czasu Nie trać czasu

Załóż konto już dzisiaj

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rejestracji wizyt w przychodniach dostępnych pod adresem rejestracja.com.pl.

§1 Definicje
 1. Regulamin - niniejszy regulamin K2 Med Rejestracji Online.
 2. K2 Systems - właściciel portalu K2 Med Rejestracja Online.
 3. Przychodnia – przedsiębiorstwo, podmiot leczniczy udzielający świadczenia zdrowotne.
 4. Dni Robocze – jeden dzień harmonogramu pracy Przychodni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Pacjent – osoba fizyczna, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rezerwacji wizyty.
§2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z K2 Med Rejestracja Online dostępnej pod adresem rejestruj.com.pl.
 2. Warunkiem rejestacji wizyty przez Pacjenta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie zakładania konta.
 3. Drugim warunkiem rejestracji wizyty jest weryfikacja Państwa danych w wybranej Przychodni(aktywacja konta w przychodni).
 4. Aby zarezerwować wizytę w Przychodni, Pacjent musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  • Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail)
  • Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android
  • Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 11, Microsoft Edge, Chrome - wersja 68, Safari – wersja 9 , Firefox - wersja 60, Opera - wersja 56, Vivaldi 1.13
  • Posiadać konto na portalu K2 Med Rejestracja Online. W tym celu powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta
 5. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z portalu K2 Med Rejestracja Online w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej K2 Systems oraz osób trzecich.
 6. Pacjent zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 7. Pacjent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i chronienia przed osobami trzecimy swojego hasła dostępu do konta.
 8. Pacjent możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w portalu K2 Med Rejestracja Online.
§3 Rejestracja wizyt
 1. Rejestracja wizyt jest realizowana za pośrednictwem portalu K2 Med Rejestracja Online.
 2. Rejestrację wizyt można przeprowadzać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. W celu rejestracji wizyty, Pacjent powinien wykonać następujące czynności:
  1. załozyć konto lub zalogować sie na swoje konto
  2. wybrać swoją Przychodnię oraz aktywować konto w wybranej Przychodni jeśli nie zostało to jeszcze wykonane
  3. wybrać oddział, usługę, lekarza, datę oraz godzinę
  4. potwierdzić rejestrację poprzez użycie przycisku „Rezerwuję wizytę”
 4. Proces aktywacji konta w wybranej Przychodni może trwać od 5 do 30 minut
§4 Postanowienia końcowe
 1. Pacjent posiadający konto w portalu K2 Med Rejestracja Online zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 2. Pacjentowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta portalu K2 Med Rejestracja Online w każdym czasie.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest wybrana Przychodnia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.